Copy voor website UPC

Behalve op consumenten en grootzakelijke gebruikers richt telecomprovider UPC  zich ook specifiek op de kleinzakelijke markt, het zogenaamde SoHo (Small office/Home office) segment. Een nieuwe subsite van UPC Nederland moest zich dan ook specifiek richten op deze kleinzakelijke gebruiker. Na overleg met de marketing en contentspecialisten over de doelgroep en doelstellingen schreef Melvin alle teksten voor de nieuwe portal.

Bekijk de website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *